Lekėčių miestelis

Lekėčių miestelis

Viena seniausių zanavykuose apgyvendintų vietovių. Lekėčių valsčiaus panemunės turtingos archeologiniais paminklais, kurie akivaizdžiai byloja, jog žmonių čia jau prieš tris tūkstancius metų gyventa. Miestelis įsikūręs abipus Liekės upelio, taigi miestelio pavadinimas yra hidroniminis. Ten, kur dabar yra Lekėčiai, buvo Vilkijos ir Jono Sapiegos girios. Jonas Sapiega girią gavo 1502 m. iš didžiojo kunigaikščio Aleksandro, kaip atlyginimą už nuostolius patirtus per karą su Maskva. Tai, kad 1506 m. Sapiegos girioje gyveno lekėtiškiai, patvirtina LDK Aleksandro žemių dovanojimo aktas dvarininkui V. I. Ožuškinui pasirašytas 1506 m. liepos 15d. Lekėčiai, jau šeštą šimtemtį renkantis, pušynuose besislepiantis, mažas pakaunės zanavykų miestelis, tarp Šakių ir Kauno rajonų „rubežiaus“. Miestelis Šakių rajono savivaldybės teritorijos rytuose, šalia kelio 140 Kaunas- Zapyškis-Šakiai, 33 km į vakarus nuo Kauno, 8 km į pietvakarius nuo Vilkijos.