SENŲJŲ LEKĖČIŲ FOTOGRAFIJŲ LAUKO PARODOS ATIDARYMAS

Maloniai visus kviečiame į senųjų Lekėčių fotografijų lauko parodos atidarymą.